Consultanta in educatie

Documente:

Fisa de inscriere

Esti cetatean cu studii in Europa sau cetatean european care doreste sa studieze in Romania?

Va sprijinim cu recunoasterea si echivalarea studiilor efectuate in strainatate.

Recunoaşterea și echivalarea studiilor universitare

În vederea recunoașterii actelor de studii de nivel universitar (licenţă, master şi doctorat) prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ, vă rugăm să consultați informațiile:

Cetăţeni români

Diploma de licenţă

Diploma de master

Echivalarea studiilor pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română şi deţin atestat de recunoaştere

Diploma de doctor

Cetăţeni din alte state UE, membri de familie, protecţie subsidiară şi refugiaţi

Recunoaştere studii în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat / DPPD

Recunoaştere acte de studii superioare pentru accesul pe piaţa forţei de muncă

Diploma de doctor

Cetăţeni din state terţe

Recunoaştere acte de studii în vederea obţinerii autorizaţiei de muncă în România

Diploma de doctor

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat actele de studii obținute la universități din UE și universități de prestigiu din alte state sau cu aplicarea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei, domeniul de studii și/sau specializarea. În procedura de recunoaștere în vederea continuării studiilor, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior din România. Documentul emis de CNRED, în urma evaluării, este Atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor, document care permite continuarea studiilor sau accesul pe piața forței de muncă din România.

A. Studenți cetățeni români

Acte necesare / Verificare acte dosar

 1. Cerere
 2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere
 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană. ATENTIE! Sunt universitati care solicita actele de studii in traduceri legalizate in limba romana.
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
 1. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar – în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă
 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană.
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.
 1. Alte documente relevante, dacă este cazul

Exemplu:

 • adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008.
 • pentru exercitarea unei profesii reglementate (în cazul actelor de studii obținute în state terțe): programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine.
 1. Documente personale de identificare, în copie
 • paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate.
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi).

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

 1. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, începând cu data de 01.04.2019, în copie;
 2. Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Hagade către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
  3. Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;
 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

B. Studenți cetățeni UE

Acte necesare / Verificare acte dosar 

 1. Cerere: Application form sau Formulaire de demande – pentru depunere dosar în format fizic
 2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere:
 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
 1. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar – în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă:
 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine
 1. Alte documente relevante, dacă este cazul

* Exemplu:

 • adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008
 • pentru înscrierea la rezidențiat în domeniul sănătate la specializările medicină, medicină dentară și farmacie (în baza diplomei obținută în state terțe) se depun și programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine

* Exemplu: Străinii, membri de familie ai cetățenilor români, titulari ai unui drept de ședere temporară, trebuie să depună dovada că sunt încadrați în muncă sau șomeri înregistrați pentru a beneficia, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește înscrierea la studii(OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România cu modificările și completările ulterioare, republicată, art. 80 alin. (3) lit. b) și c))

 1. Documente personale de identificare, în copie:
 • paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)
 • dovada protecției pe teritoriul României